Veel ondernemers maken al enthousiast gebruik van onze nieuwe module Easy ONLINE V3.0.
Het zal inmiddels bekend zijn dat deze module veel meer mogelijkheden heeft dan de eerdere online module. Dagelijks vinden er nog aanpassingen en uitbreidingen plaats aan de module. Via blogs, facebook en Twitter zullen we u regelmatig op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. In dit artikel nemen we de aftrap.

Handleiding
Een groot voordeel is dat je veel instellingen in de module zelf kunt aanpassen. Om u wegwijs te maken in deze materie hebben wij een uitgebreide handleiding Samengesteld. Deze is te downloaden en te bekijken op onze websites (www.easyreservationpro.com/download of www.reserverenindehoreca.nl/index.php/support/handleidingen).
Aangezien er nog steeds aanpassingen en uitbreidingen plaatsvinden aan de module zal deze handleiding ook regelmatig worden bijgewerkt. Het is dus verstandig om met regelmaat op onze website te kijken of er een vernieuwde versie van de handleiding is geplaatst (een nieuwe versie wordt vanaf nu steeds voorzien van versienummer en datum).

Aanpassingen aan de module
In het dashboard van de online module is de knop ‘INFO’ toegevoegd (zie afbeelding). Als u op deze knop klikt, ziet u een overzicht van de belangrijkste gepleegde aanpassingen.

blog30062016_1B

Verplichte klantgegevens
Het is bekend dat mensen zo min mogelijk gegevens via internet achter willen laten. Om die reden is uw klant bij het online reserveren in de nieuwe module alleen maar verplicht om naam en emailadres in te vullen. De overige gegevens kunnen wel ingevuld worden, maar zijn niet verplicht.
Als u het prettig vind om ook een telefoonnummer van de klant te hebben kunt de module zo instellen dat het telefoonnummer ook verplicht ingevuld moet worden. Dit doet u door een vinkje te plaatsen bij ‘Verplichte invoer van telefoonnummer’ op het tabblad ‘Opmaak’ van het dashboard (zie afbeelding). Klik daarna op

[Opslaan]. Invoer van het telefoonnummer is vanaf dan in alle gevallen verplicht.

blog30062016_2B

Een aantal klanten heeft aangeven dat ze graag willen dat alle gegevens verplicht ingevoerd moeten worden. Dat is nu ook in te stellen (zie volgende paragraaf).

Niet zichtbaar in het scherm
In de praktijk blijkt het wenselijk te zijn dat bepaalde zaken bij het online reserveren niet in beeld komen. Om aan deze wens tegemoet te komen kunnen er in het dashboard per webblok bepaalde gegevens onzichtbaar gemaakt worden. Dit kunt u instellen onder het tabblad [Webblokken].
Klik op het betreffende webblok en vervolgens op het tabblad [Limieten]. Hier kunt uw nu, naar wens, gegevens zichtbaar of onzichtbaar maken, waaronder ook de adresgegevens uit de vorige paragraaf (zie afbeelding).
LET OP! Na het aanbrengen van wijzigingen altijd op de knop ‘Opslaan’ klikken!

blog30062016_3B