Uw bedrijfsuitje, eindejaarsborrel of andere feestelijke bijeenkomst valt bijna altijd onder de werkkostenregeling. BIJNA ALTIJD…want er zijn uitzonderingen die het mogelijk maken om uw evenement belastingvrij te organiseren!

 1. KENNISOVERDRACHT
  Elementen van kennisoverdracht (training of opleiding) bij uw uitje zijn vrijgesteld van de werkkostenregeling.
 2. ZAKELIJK PROGRAMMA
  Een spreker of entertainment als onderdeel van het zakelijke programma zijn eveneens vrijgesteld van de regeling.
 3. PERSONEELSVERENIGING
  Een feest wat niet volledig op de eigen werkplek wordt gehouden valt onder de werkkostenregeling, tenzij het door een personeelsvereniging georganiseerd wordt die aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • De vereniging mag niet uitkeren aan werknemers
 • De werkgeversbijdrage aan de kas mag niet hoger zijn dan die van werknemers
 • Het dient een onafhankelijke personeelsvereniging te zijn
 • De personeelsvereniging organiseert incidenteel iets voor de werknemers wat als ondergeschikte voorziening gezien kan worden; zoals een feestje

Een personeelsvereniging die goed geregeld is met inachtneming van bovenstaande punten hoeft geen belasting af te dragen. Vaak verdubbelt de werkgever de bijdrage van de werknemers, zodat hij nooit een hoger bedrag bijdraagt. Werknemers genieten zo dus van het maximale fiscale voordeel van de personeelsvereniging. De werkgever dient alleen de uitgaven in het werkkostenregelingbudget in te delen, maar e.e.a. hoeft niet als loon belast te worden. Voldoet uw personeelsvereniging al aan bovenstaande punten, dan hoeft er weinig te veranderen. U dient alleen budget te reserveren.