Op dinsdag 30 mei jl. hebben we bij Bowlingcentrum Eindhoven een open middag gegeven voor (potentiële) klanten van EasyReservationPro. Helaas was de opkomst kleiner dan gehoopt, maar de stemming was goed.
Menig bezoeker gaf ook aan dat het een zinvolle middag was geweest.

Om 13.00 startte Nick met een korte uitleg over een aantal specifieke mogelijkheden van EasyReservationPro. Daarnaast vertelde hij over nieuwe mogelijkheden van het programma en de visie op de toekomst.

Na de pauze ging Leo verder met uitleg over de online module V3.0. Hij zoemde met name in op een optimaal (commercieel) gebruik van deze module. Terloops werden diverse tips gegeven die de bezoekers thuis direct kunnen toepassen.

Gedurende de gehele middag was er volop ruimte om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Van deze mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt. Ook wij zijn blij met een aantal opmerkingen uit de zaal die we kunnen gebruiken om het programma verder te optimaliseren.

Het blijkt dat een dergelijke middag voor alle partijen zeer waardevol is. We constateerden dat de bezoekers, net als wij zelf, met een tevreden gevoel naar huis gingen. Deze middag krijgt later zeker een vervolg, met hopelijk een hogere opkomst.

Kon u er niet bijzijn, maar wilt u toch bijgepraat worden over EasyReservationPro?
Bel ons op 085 – 273 23 20 zodat we u kunnen bijpraten òf maak een vrijblijvende bezoekafspraak.

KLIK HIER en bekijk de handout van de Powerpointpresentie over de online module V3.0